O mnie: Nazywam się Jarosław Woźniak urodziłem się w 1954 roku w Krakowie i od 31 sierpnia 1975 roku jestem adwentystą dnia siódmego. W latach 1978 do 1988 pracowałem w Kościele Adwentystów jako pracownik biblijny w Grudziądzu i w Pile. Tak więc znam dobrze to środowisko. Zgodnie ze Słowem Bożym:

"Ustanowiłem cię badaczem wśród mojego ludu, abyś poznał i badał ich postępowanie." Jeremiasz 6, 27,

Badam postępowanie wspólnoty, która dumnie określa się, jako „prawdziwy lud Boży”.
Nie wszytko jest tak kolorowe jak się głosi. Kościół opanowali ludzie żadni władzy i żądni bezwzględnego posłuszeństwa nie tak bardzo Panu Bogu, lecz pastorom, Starszym Zboru i całej hierarchii.

Ludzie są omylni, i to nawet pastorowie. Mam duże problemy na linii „ja” kontra „hierarchia adwentystyczna”, która na wszelkie moje pisemne napomnienia nie reaguje.

Zapomnieli o wersecie, które bardzo często cytują na nabożeństwach: „Nie ma sprawiedliwego ani jednego”, że te słowa odnoszą się też do całej hierarchii adwentystycznej.

Wszelkie niesprawiedliwości z ich strony są skrzętnie ukrywane przez tworzenie tajnych Rad, Zarządów i Zjazdów, gdzie dostęp mają tylko wybrane osoby.

Prawo Zborowe i prawo świeckie jest często łamane i wykładane według własnego widzimisię. Od 21 styczna 2015 roku, kiedy to Zarząd Kościoła ul. Foksal 8 w Warszawie w składzie trzech osób dokonał zamachu stanu usuwając ustrój demokratyczny z Kościoła a w to miejsce ustanawiając bliżej nieokreśloną „formę zarządzania” Kościołem. Wiemy jak się rządzi kościołem lecz nie wiemy jaki jest ustrój kościoła. Od tego dnia rozpoczął się smutny okres kryzysu w Kościele.

Nastąpiło przeredagowywanie podręczników zborowych i statutów, i co jest smutne to, że laikat w większości zaakceptował ten stan.

Kościoły i wspólnoty religijne postawiły, oraz obrzędy i sakramenty. Zapominając, że cielesność i wiedza przeminie.

Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 1 Kor. 13,8-10

A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa tak, że myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej. Izaj. 47,10

Jeszcze, jaki rzymsko-katolik zastanawiałem się nas wszystkimi świętościami, obrazami, rzeźbami itp. w Królestwie Niebieskim. Nikt nie umiał mi odpowiedzieć sensownie na te pytania. Dopiero czytając Pismo Święte stwierdza wyraźnie, że wszystko zostanie zniszczone w ogniu gehenny.

Nastaje nowa era, ERA DUCHA. Era bez kościołów i duchowieństwa, obiekt tęsknot wielowiekowe chrześcijaństwa, opisana przez opata Joachima z Fiore. Hierarchia chce władzy a nie Ducha Świętego.

Na stronie internetowej droga-ducha.pl pomagam osobą tęskniącym za Duchem Świętym. Droga Ducha

Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Jana 3,6

Jarosław Woźniak
.