A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Upadek Kościoła ADS. Z uwagi, że hierarchia adwentystyczna trwa w uporze po wielkokrotnych i wieloletnich napominaniach ogłaszam w poselstwie Eliasza proroka co następuje: Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! Izajasz 58,1.

A

B

Babilon. Procesja bałwochwalcza z udziałem Wielkiego Babilonu i przywódcy adwentyzmu w Polsce. Wysoka jest cena wejścia na salony Babilonu.NOWOŚĆ

Biblia ekumeniczna. O szabacie Pana Boga, który stał się szabatem dla Pana Bogo i o zniknięciu jednego przykazania z dekalogu za sprawą adwentystów. Szabat dla człowieka czy sabat człowieka? Oto jet pytanie.(wkrótce)

C

D

Demokracja. Usunięcie demokracji z polskiego adwentyzmu czyli zamach stanu. 20 styczni 2015 roku Czarny wtorek polskiego adwentyzmu.

E

F

G

H

Holokaust, tak nazwanie zagłady Żydów w czasie II WŚ jest bluźnierstwem. Po grecku: ὁλόκαυστος holokaustos – „całopalenie, ofiara całopalnia". To było ludobójstwo,zagłada, Shoah.(wkrótce)

I

J

K

Manipulacja kworum, aby hierarchia adwentystyczna osiągnęła, to co chce Wędrówka kworum, czyli jak to mniejszość stała się większością.(wkrótce)

L

M

N

O

P

Jak polscy pastorowie manipulują tłumaczeniami tzw. Prawa Zborowego (które jest tylko instrukcją dla prowadzenia zboru). Obsesja władzy i to najwyższej władzy nad owieczkami.(wkrótce)

R

Tajna organizacja we Zborze, czyli Rada Zboru. Zakaz wejścia dla laikatu.(wkrótce)

S

Szabat. Łamanie szabatu w Wydawnictwie ZNAKI CZASU 24/6 kontra 24/7.(wkrótce)

Szabat. Targi Książek z łamaniem szabatu, handel w szabat. Ryba psuje się od głowy.(wkrótce)

T

Zjazdy Kościoła i Diecezji, tylko dla wybranych. Czekam na pierwsze adwentystyczne konklawe.(wkrótce)

U

W

Z

Dostęp do Archiwum

to top